Blog

El desenvolupament a mida: confia en l'experiència per implementar solucions totalment adaptades a la teva empresa.

Blog >>


Totes les empreses i organitzacions necessitaran dur a terme, al llarg del seu cicle de vida, algun desenvolupament a mida del seu programari (aplicació web, programa de gestió, etc.). El tipus de programari que requereixen la majoria d’elles està dirigit a l’obtenció d’una millor gestió de les seves activitats organitzatives, com ara el comerç o altres serveis online, finances, control d’estocs, inventari, recursos humans o, fins i tot, nous projectes empresarials.

En la majoria de casos, les empreses adquireixen solucions empresarials estàndards que requereixen ser adaptades (via configuració o, per canvis més avançats, via programació a mida) a les característiques i particularitats de cada empresa.

El desenvolupament a mida,  també conegut com programació a mida és una opció de treball altament qualificada que pot donar solucions a problemes que sorgeixen en els processos habituals d’una empresa i que no troben solució completa en les eines web i en  els programes de gestió estàndards.

Un cas el trobem, per exemple, quan una empresa ha de generar un tipus d’informe amb unes dades i uns càlculs concrets, no proporcionats de forma predeterminada pel programari de gestió. En aquesta situació, les empreses es troben amb dos handicaps, un primer és que disposen d’una eina que no els aporta el valor necessari, i l’altra, que es troben perdent el temps intentant trobar fórmules, una vegada i una altra, que els permeti obtenir la informació que necessiten sense èxit. És en aquests moments quan entra l’exigència d’un servei de desenvolupament a mida capaç de proporcionar una solució definitiva al problema.

Els programes i desenvolupaments a mida requereixen accions de disseny i codificació especialitzada després d'analitzar a fons els processos de treball, els problemes i el procés de funcionament oferint una solució adequada a les necessitats explícites de cada client.

El fet o no d'escollir un desenvolupament a mida depèn bàsicament de les necessitats de particularitat de l'aplicació a implementar. Normalment el programari personalitzat sol utilitzar tecnologia més avançada i més fàcilment adaptable a altres aplicacions o programes que pugui haver-hi a l’empresa. Està dissenyat específicament per satisfer unes necessitats empresarials concretes, i qualsevol problema que pugui sorgir durant el procés de desenvolupament es pot solucionar i corregir durant el mateix procés de programació.

Per altra banda, quan l’empresa vol oferir més valor afegit que la faci destacar en front d'altres ampliar les prestacions i escalar ràpidament, és més fàcil obtenir l’ajuda i la flexibilitat necessària amb una solució desenvolupada a mida que no amb una definida amb paràmetres estàndards de la marca.

Si bé és cert que el desenvolupament a mida és una gran eina i que proporciona la màxima adaptabilitat a les necessitats de cada empresa perquè està dissenyada a mida, no podem perdre de vista els costos que, el seu desenvolupament absolutament personalitzat, suposen. Sovint, aquests costos poden ser més alts que comprar una eina estàndard. Cal valorar a fons els beneficis a obtenir per decidir fer el pas.

Un altre exemple de desenvolupament a mida molt utilitzat per a les empreses és el disseny de programari que permeti la integració de totes les aplicacions i programes informàtics que intervenen en una empresa, especialment les integracions entre aplicacions online (eCommerce, agendes interactives, programari de suport online helpdesk, gestió de reserves...) i els programaris de gestió d'escriptori (ERP, etc.)  El procediment d’integració dels sistemes, en aquest sentit, ajuda a les empreses a oferir un millor servei al client final, a gestionar millor els seus recursos i a treure’n millor rendiment.

Finalment, però no menys important, en el desenvolupament de programari hi ha un element clau que és l’empresa de desenvolupament i l’equip de professionals que en formen part. Aquests han de tenir la qualificació tècnica i l'experiència necessària per ser capaços d’interpretar les necessitats que té el client i aportar una solució personalitzada i a mida segons el que requereixin i evitar, a més, tasques innecessàries i costoses que no aportin el valor desitjat a l'empresa.

Demana'ns més informació.

Tornar
Facebook
Google Plus
Twitter
Linkedin
Email